Art Libris 2017

Aquest any el col.lectiu map3s edicions ha col•laborat amb el taller Zona 230 de Barcelona amb un llibre que forma part d’un enciclopèdic que conté 7 llibres.

També hem participat en uns petits libres plegats 8×8 que tenen a veure amb el llibre.

GONDWANA