15 ANYS EL TALLER. EXPOSICIÓ COL.LECTIVA A VILANONA.

Collage de gravats per celebrar el quinzè aniversari

del Taller de la Nuria Corretgé.

autorretrat quinzèquinzè aniversari