Map3s edicions. Mapes a la fira d’Art Libris. 2014

A la Fira d’Art Libris presentem mapes. Núria Corretgé, Albert Llobet i Jaum.e Aldabó formem part de Map3s edicions.   23 d’abril del 2014.

foto 5foto 1
image_20

Mapes de l’Ensomni. i una petita edició d’aquests originals.

Mapes en gran format.

Mapes intervinguts.

firma de l'edició.